Munay-Ki

Munay-Ki

Dom 10 riterna hjälper din ljuskropp att skina som den en gång gjorde genom att rensa chakrasystemet och utveckla hjärnan i ditt tänkande.

Man använder eldcermonier för att Inkafröet man sår via riterna ska befästas.

Det är en Shamansk initiering och är en gåva från Inkaindianerna till mänskligheten.

Du får också tillgång till hjälpare som jobbar med dig när du sover  och bättre kontakt med kraftplatser på jorden.

Munay-Ki kommer från Q´ero Indianernas språk Quechua, och betyder " Jag älskar dig"

Munay-Ki riterna gör att vi återigen kan bli fyllda med visdom,kraft och ansvar att förvalta hela skapelsen med alla dess olika delar.

Munay-Ki återuppväcker och stärker den nya strålande strukturen, så att vi mer effektivt kan drömma och skapa vår värld och leva våra vardagsliv som vi egentligen vill innerst inne.

Du kan nedan se hur alla riter går till o när du fått dina initieringar så har du kunskap att initiera och föra din kunskap vidare.

Riterna består av :

* Healers Rite

* Bands of power

* Harmony Rite

* Seer´s Rite

* Daykeepers Rite

* Wisdomskeepers Rite

* Earthkeepers Rite

* Starkeepers Rite

* Creator Rite

* Nustas Rite

Att bli en Earthkeeper innehåller energimässig transformation, olika initieringar som hjälper oss att utveckla en ny struktur i vårt lysande energifält.

Kan även göras på distans.

 Kostnad 1300:-  

Munay-Ki riterna
Nr 1 Healers Rite Den förbinder dig med ett släktled av Earthkeepers från förr, som kommer och assisterar dig i ditt personliga healande. De vet att vi alla har en enorm andlig hjälp som finns tillgänglig för oss. Dessa ljusvarelser arbetar med oss under våra meditationer och under tiden vi sover, för att heala våra sår från det förgångna och våra förfäder.
Nr 2 Bands of power Installeras i ditt lysande energifält, och är ett skydd av fem energiband, som representerar jord, luft, eld,vatten och rent ljus. Dessa band läggs i ditt energifält, fungerar som filter och bryter ner all slags negativ energi som kommer i din väg genom något av de fem elementen, så att bandens energier kan nära dig istället för tvärtom. The bands of power är alltid aktiva och den negativa energi som kommer i din väg, studsar bort från dem, far direkt ner i jorden där dom hör hemma och kan bli "komposterade". I en värld full av rädsla,negativitet och hat ger banden ett otroligt viktigt skydd.
Nr 3 Harmony Rite Där tar du emot sju arketyper i dina chakras. I det första chakrat tar du emot ormen, som står för att hjälpa dig att jobba med oförätter du upplevt i livet. I det andra är det jaguaren, som står för transformation, död, pånyttfödelse..dvs att du gör dig av med det du inte längre behöver i livet. Kolibrin i det tredje hjälper dig att göra livsresan, även om du inte har nog med kraft lr pengar, så kan du göra den. Örnen/Kondoren i det fjärde chakrat ger kraft till att du ska bli den du var tänkt att bli med dom förmågor som du kom till denna världen med. Du tar sedan emot 3 st Ärkeänglar i dom tre översta chakrorna. Huascar Inka, väktaren av den undre världen och det omedvetna överförs i det femte chakrat. Quetzalcoatl, den befjädrade ormen och väktare av mittenvärlden (vår medvetna,vakna värld ) tar du emot i det sjätte chakrat och Pachakuti, väktaren av den övre världen (vårt högre medvetande) och väktaren av tiden, tas emot i det sjunde chakrat. Dessa arketyper överförs till dina chakran som frön. Dessa frön gror med eld och du måste genomföra ett antal eldmeditationer för att väcka dem och hjälpa dem att växa. Efteråt hjälper dom dig att förbränna det psykiska slam som har byggts upp i dina chakran, så att dina chakran kan lysa med sina ursprungliga ljus som du förvärvar en regnbågskropp.
Nr 4 See´rs Rite Denna installerar band av ljus runt huvudet från syncentrum bakom huvudet, till ditt tredje öga och hjärtchakra. detta väcker inre seende, att se dig själv från insidan och att kunna ta in den andliga osynliga världen omkring dig. Du öppnar upp för det shamanska seendet där man kan se energiformer och väsen omkring sig.
Nr 5 Daykeepers Rite Daykeepers var mästarna av dom gamla stenaltarna som hittats runt om i världen på heliga platser, från Stonehenge till Machu Piccu. Daykeepern kan åkalla kraften från dessa altare för att heala och balansera världen. Denna energiöverföring förbinder dig med ett släkled av Laikas från förr. Enl kunskapen kallade daykeepern på solen varje morgon vid uppgångoch nedgång på kvällen, bringade harmoni med människan och moder jord. Daykeepers var barnmorskor. de som hade kunskap om örter och klokskap. Oftast var det vanlig kvinnor som hade visdom om dom feminina energierna på jorden. Denna rit hjälper dig att heala dom inre feminina, kliva bortom rädsla och agera i fred.
Nr 6 Wisdomskeepers Rite Legenden berättar att den forntida visdomen finns i dom höga bergen. De isklädda snötopparna ansågs som kraftplatser, och precis som på andra berg i världen var det där människorna mötte det Gudomliga. Släktledet av Wisdomskeeper är medicinmän och kvinnor från förr som besegrade döden och klev ur tiden. Wisdomskeepers uppgift är att skydda medicinlärorna och dela dom med andra när det känns rätt. Denna rit hjälper dig att kliva ut tiden, smaka på evigheten och att heala det maskulina.
Nr 7 Earthkeepers Rite Denna rit förbinder dig med ett släktled av Ärkeänglar som vaktar vår galax. De sägs ha mänsklig form och kan vara höga som träd. Du får även förbindelse med solen och stjärnbröder och systrar. Earthkeeperna som är förvaltare av allt liv på jorden har direkt skydd från ärkeänglarna och kan samla sina krafter när dom behöver för att bringa healing och balans till olika situationer. Denna rit gör dig till tjänare och ombud för allt levande på jorden , och lär olika sätt som siaren använder och att drömma världen till att bli.
Nr 8 Starkeepers Rite Förankrar dig säkert i den tiden efter den stora förändringen som sägs ske omkring 2012. Enl läran o kunskapen så börjar din fysiska kropp att utvecklas till homo luminous. Det betyder att åldersprocessen saktas ner. DNA omprogrammeras och du blir motståndskraftig mot sjukdomar som du en gång var sårbar för. När du tar emot dessa riter tar du också emot en känsla av förvaltarskap för tiden som skall komma och för alla framtida generationer.
Nr 9 Creator Rite När du tar emot denna initiering så väcker du Guds ljus eller Kristus medvetenhet inom dig som frambringar en känsla av att förvalta och vara ombud för hela skapelsen, från minsta sandkorn till största galaxen av stjärnor. Denna rit har inte tidigare varit tillgänglig för oss på jorden , även om det har varit individer som tidigare väckt sitt Kristus medvetande, endast mellan ande o människa. Creator Rite blev tillgänglig för oss genom en gåva från Inkaåldermän /kvinnor i Anderna sommaren 2006.

Nr 10 Nustas Rite

Den tionde riten är "Nustas Rite". En rit där du tar emot energin av Inka prinsessorna. Den energi som får allt levande här på jorden att följa livets cykel med födelse,död och återfödelse. Nustas är skaparkraften, drivkraften att flyta med i det enda som är konstant i livet - förändring/utveckling/förnyelse. Nustas energin är den energi som får frön att slå ut i blom, saven att stiga i träden och ger kraften till våra celler att reproducera sig.

Den ges som riterna 5,6,o 7 men med intentionen att det är rit 10.

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS